Categoriearchief: Eye-openers

Burgerschapsonderwijs: van alles wat?

Over wat burgerschapsonderwijs is, verschillen de meningen. Ook onder docenten. Gaat het over het bijbrengen van kennis over de democratie en de rechtsstaat? Over kritisch denken en constructief praten over maatschappelijke onderwerpen? Over je roeren als zaken fout lopen in de samenleving?

Dat burgerschapsonderwijs zo breed wordt opgevat, komt natuurlijk ook omdat eigenlijk álles wat we in het onderwijs doen, uiteindelijk gericht is op hoe iemand zijn of haar weg vindt in de samenleving.

Het goede nieuws: het is helemaal niet nodig om voor één aspect van burgerschapsonderwijs te kiezen. Samen met Margarita Jeliazkova ben ik een cursus aan het ontwikkelen voor docenten waarin alle aspecten samen komen in het bespreken van maatschappelijk gevoelige onderwerpen. Wordt vervolgd!

Van kinderen burgers maken is niet zo simpel

Wat is een goede school?

Wat is een goede school? Wat gebeurt daar? Dat kan je het beste vragen aan bestuurders, schoolleiders, leerkrachten, adviseurs, ouders, leerlingen en sociale partners. In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met McKinsey & Company deed ik een verkenning naar wat zij verstaan onder onderwijskwaliteit en wat scholen kunnen doen om de kwaliteit te bevorderen.

Wat voor een ander goed is, is niet per se goed voor jou

Wat voor een ander goed is, is niet per se goed voor jou.

Sociaal psycholoog Naomi Ellemers licht toe hoe moeilijk mensen het vinden om hun gedrag te veranderen. Mensen willen namelijk liever horen dat ze goed bezig zijn. In haar werk als adviseur op het gebied van diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen zet ze haar vaardigheden als onderzoeker. Want “als onderzoeker verzamel je veel meer observaties; pas dan krijg je inzicht in de systematiek”.

Wil je een weerbaar kind? Stel het ook eens bloot aan onprettige ideeën

Wil je een weerbaar kind? Stel het ook eens bloot aan onprettige ideeën

Twee Amerikaanse professoren stellen dat we in het publieke debat te weinig van elkaar kunnen hebben, omdat de jeugd zo afgeschermd opgroeit. Zo afgeschermd zelfs, dat hun geestelijke gezondheid eronder lijdt. Nina Polak van de Correspondent duikt in het onderwerp.

Universiteiten noemen buitenlandse studenten een verrijking. Maar ze zijn vooral een verdienmodel.

Universiteiten noemen buitenlandse studenten een verrijking. Maar ze zijn vooral een verdienmodel.

De Correspondent laat zien dat het binnenhalen van internationale studenten lucratief is voor de Nederlandse universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen heeft zelfs ‘cashcow-studies’ voor deze doelgroep bedacht. Echter, de komst van de studenten leidt (ook) tot problemen: van overvolle collegezalen tot studenten in tentenkampen.