Zonder geschiedenis varen we stuurloos door de wereld

Zonder geschiedenis varen we stuurloos door de wereld

In diverse landen zien we een toenemende manipulatie van de historische waarheid. Dat is een gevaarlijke tendens. De geschiedenis mag niet worden gereduceerd tot een historisch perspectief, waarin feitelijke kennis wordt gemarginaliseerd. Zonder geschiedenislessen en feitenkennis zullen leerlingen blind door de wereld varen, vreest Maria Grever (hoogleraar theorie van de geschiedenis, Erasmus Universiteit in Rotterdam).