Zekerder het gesprek in

Zekerder het gesprek in

De recente aanslagen in Brussel riepen wederom de vraag op: hoe bespreek je gevoelige thema’s in de klas? Ruim een jaar na Charlie Hebdo worstelen docenten hier nog altijd mee. In dit interview in het vakblad voor Maatschappijleer, genaamd M&P, geef ik uitleg en tips voor leraren in het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.