Mijn publicaties

In 2009 ben ik gepromoveerd in de Onderwijskunde met mijn proefschrift Teaching in diversity. Ik heb naast mijn proefschrift diverse wetenschappelijke publicaties en praktijkgerichte publicaties geschreven.

Wetenschappelijke publicaties

 • Schuitema, J., Radstake, H., Pol, J. van de & Veugelers, W. (2017). Guiding classroom discussions for democratic citizenship. Educational Studies
 • Smit, P.B., Radstake, H., Ramdas, S. & Bertram-Troost, G. (2016). Integrating diversity in academic teaching. Theology and Religious Studies. In: Deardorff, D. & Asaratnam-Smith, L. (eds). Handbook on Intercultural Competence
 • Radstake, H. & Leeman, Y. (2010). Guiding discussions in the class about ethnic diversity. Intercultural Education, 37, 429-442.
 • Radstake, H. (2009, mei 14). Teaching in diversity: Teachers and pupils about tense situations in ethnically heterogeneous classes. Universiteit van Amsterdam (Apeldoorn / Antwerpen: Garant). Prom./coprom.: G.W. Meijnen & Y.A.M. Leeman.  https://pure.uva.nl/ws/files/892284/64910_thesis.pdf
 • Radstake, H. & Leeman, Y. (2008). Begeleiden van gesprekken in de klas over problemen met etnisch gemengd samenleven. Pedagogiek, 28(3), 171-190.
 • Radstake, H., Leeman, Y. & Meijnen, G.W. (2007). Spanningsvolle situaties in etnisch-heterogene klassen: Ervaringen van leerlingen. In Vol. 82. Pedagogische Studiën (pp. 117-131).
 • Radstake, H. & Leeman, Y. (2007). Tense situations in ethnically diverse classrooms. In G. Bhatti, C. Gaine, F. Gobbo & e.a. (Eds.), Social justice and intercultural education. An open-ended dialogue (pp. 183-196). London: Trentham Books.
 • Radstake, H. & Dekovic, M. (2001). Ama’s onderweg. De integratie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Praktijkgerichte publicaties

 • Radstake, H. & Nuwenhoud, A. (2018). Omgaan met gevoelige kwesties in de NT2-les. In: A. Nuwenhoud (2018). Interculturele communicatie in de NT2-les. Bussum: Coutinho
 • Radstake, H. (2017). Elearning handbook Diversity sensitive instructional design. Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, VU.
 • Radstake, H. (2016). Handleiding Je hebt makkelijk praten. Het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas, behorende bij de docenttrainingen (in opdracht van Stichting School & Veiligheid).
 • Radstake, H. (2016). Wereldse zaken in de klas. Bijdrage aan jubileumboek ter ere van de Horizon scriptieprijs, SWP.
 • Radstake, H. (2012). Het opleiden van diversiteitssensitieve pedagogen aan de VU. Kenniswerkplaats Tienplus.
 • Pels, T., Naber, P., Peeters, P. & Radstake, H. (2012). Meetladder Diversiteit Onderwijs. Gevoeligheid voor diversiteit in de opleiding van professionals. Kenniswerkplaats Tienplus.
 • Schuitema, J., Radstake, H. & Veugelers, W. (2011). Docenten en actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies. Amsterdam: Pedagogische Kwaliteit.
 • Radstake, H. (2010). Binden, boeien en bekwamen in weerbarstige tijden. In Verder met Onderwijs. De onderwijsvisie VU in theorie en praktijk. Amsterdam: Onderwijscentrum VU.
 • Radstake, H. & Kuijs, H. (Eds.). (2010). Verder met Onderwijs. De onderwijsvisie VU in theorie en praktijk. Amsterdam: Onderwijscentrum VU.
 • Radstake, H. & Meirink, J. (2009). De professionele ontwikkeling van leraren. In Zonder wrijving geen vooruitgang. Jubileumboek Vernieuwing. Antwerpen: Maklu Uitgeverij.
 • Radstake, H. & Goor, R. van (2007). Omgaan met spanningen op etnisch gemengde scholen. Vernieuwing, 66, 24-26.
 • Radstake, H. (2007). In Holland staat een huis. Hoera? Over de canon van de Nederlandse geschiedenis. In Vol. 66. Vernieuwing (pp. 6-8).
 • Radstake, H. (2006). De Amsterdamse strijd tegen schooluitval

Onderwijskundige/pedagoog