Diversiteit

Ik merk dat er veel vragen zijn over hoe er in het onderwijs het beste omgegaan kan worden met allerhande verschillen. Denk daarbij aan vragen over de gevolgen van culturele diversiteit in een klas, over het omgaan met spanningsvolle situaties en het lesgeven over beladen onderwerpen. Maar ook over hoe diversiteitssensitief onderwijs er – in ontwerp en in de praktijk – uitziet en over hoe het onderwijs haar studenten het beste kan voorbereiden op een door diversiteit gekenmerkte samenleving. Vragen zijn er ook over de rol van docenten in het accepteren en benutten van diversiteit en tot slot vragen naar wetenschappelijk onderzoek over diversiteit.

Al deze vragen raken het beleidsniveau en de onderwijspraktijk. Iedere werknemer van een onderwijsinstelling heeft te maken met diversiteit. Het geeft mij veel voldoening om de betekenis van diversiteit concreet te maken voor docenten en de onderwijsorganisatie en een passend antwoord te formuleren op vragen die erover leven. Ik doe dat bijvoorbeeld door het  curriculum van opleidingen te screenen met de Meetladder Diversiteit en Onderwijs en op basis van de bevindingen samen met docenten een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. Dit is een vruchtbare werkwijze waarbij professionalisering van docenten en curriculumherziening op het terrein van diversiteit hand in hand gaan.

Ook houd ik me bezig met docentprofessionalisering in het omgaan met spanningsvolle situaties in de klas en het lesgeven over gevoelige onderwerpen.

Lees over mijn achtergrond of neem contact met mij op voor meer informatie.

Onderwijskundige/pedagoog