Blik van buitenaf

Ik werk als zelfstandige en ben dus niet in vaste dienst van de organisatie die mij inhuurt.

Het grote voordeel van deze ‘blik van buitenaf’ is dat ik geen last heb van blinde vlekken, die in de organisatie zijn geslopen of van interne perikelen, die de aandacht kunnen afleiden van waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Ik kan vanuit mijn positie als zelfstandige adviseur makkelijker kritische vragen stellen en onderzoeken. Daarnaast zorg ik voor nieuwe inzichten en blikverruiming door vermeende vanzelfsprekendheden aan de orde te stellen, voorbeelden van andere onderwijsinstellingen ernaast te leggen en inbreng vanuit wetenschappelijk onderzoek te leveren.

Samenwerking
Voor elke onderwijsinstelling waar ik in opdracht werk, is het noodzakelijk dat een proces of ontwikkeling in gang wordt gezet. Zo’n proces of ontwikkeling is alleen te realiseren door nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

Samen met de opdrachtgever breng ik altijd de bredere context, het krachtenveld en de achtergrond van de vraag in kaart. Dat geeft inzicht in wat het resultaat van de samenwerking moet zijn en hoe we dat resultaat gaan bereiken. Concreter: wat wordt de werkwijze, welke stappen worden daarin onderscheiden, wie zijn betrokken, wat is de planning en daaraan gelieerde deadline(s), et cetera.

 

Onderwijskundige/pedagoog