Mijn werkwijze

Het onderwijs bevindt zich in een complex speelveld. Nederland is een land van vele achtergronden, leefgewoonten en omgangsvormen. Er zijn leerlingen, studenten, docenten en schoolleiding, maar ook ouders, medezeggenschapsorganen en toezichthouders. En dan heb ik de minister en staatsecretaris, die wetgeving voorschrijven aan het onderwijs en waaraan instellingen verantwoording aan moeten afleggen, nog niet eens bij naam genoemd. Of de technologische ontwikkelingen die onderwijs op afstand gek genoeg dichterbij de belevingswereld van de leerlingen, studenten en docenten brengt.

Mijn werkterrein
Ik onderzoek, adviseer en help onderwijsinstellingen bij het realiseren van de (beleids)veranderingen en curriculum herzieningen die zij willen of soms moeten realiseren (naar aanleiding van visitaties). Daarbij begeleid ik docenten op inhoudelijk en didactisch vlak om de beoogde veranderingen te realiseren.  Ook werk ik veel samen met opleidingsdirecteuren, afdelingsvoorzitters en beleidsmedewerkers om de gewenste veranderingen ook in de organisatiecultuur te laten landen en werken. Dit is waar ik goed in ben. Mijn inhoudelijke specialisatie is het terrein van de diversiteit, in het bijzonder het omgaan met spanningen en dilemma’s die diversiteit kan oproepen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Werkwijze
Mijn werkwijze is te kenmerken als een betrokken blik van buitenaf. Een betrokken blik, want mijn drijfveer ligt in het leveren van een bijdrage aan goed onderwijs. Ik doe dat door mijn werkervaring als onderzoeker, beleidsadviseur, projectleider en docent te benutten en te combineren. Ik lever niet alleen een product  (zoals: een onderzoeksrapport, advies, publicatie), maar werk – zoals hierboven al gezegd – ook heel graag mee aan de implementatie van dat product. Zo werpt mijn inzet de meeste vruchten af. Meestal gaan de opdrachten die ik krijg verder dan het doen van onderzoek of het geven van advies. Tot mijn grote plezier.

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

Onderwijskundige/pedagoog