Watertanden van een curriculum dat lesgeven kinderspel maakt

Watertanden van een curriculum dat lesgeven kinderspel maakt

René Kneyber is leraar en onder meer lid van de Onderwijsraad. Hij is voor de oprichting van de Lerarenraad, waardoor leraren (directe) invloed krijgen op het curriculum. Daarbij biedt de Lerarenraad ook een unieke kans aan leraren zelf, namelijk: daadwerkelijke zeggenschap over de kern van hun vak. Dat leidt op haar beurt tot meer mogelijkheden voor innovatie.