Veel ongelijkheid in het onderwijs

Veel ongelijkheid in het onderwijs

Een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) constateert, dat kinderen in Nederland met een migratieachtergrond nog steeds weinig kansen in het onderwijs hebben. Deze kinderen belanden vaker op het vmbo en doen het daardoor minder goed op de arbeidsmarkt dan kinderen zonder migratieachtergrond. In Nederland kan er veel beter, blijkt uit het onderzoek. “Het is echt vijf voor twaalf als het gaat om de kansenongelijkheid”, zegt socioloog, onderzoeker en docent Ilias El Hadioui van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. “Eerdere rapportages wezen hier al op, maar de ongelijkheid is er nog steeds.”