Video's

Werkdruk en diversiteit in het hoger onderwijs gaan niet goed samen

Werkdruk en diversiteit in het hoger onderwijs gaan niet goed samen

In ScienceGuide wordt verslag gedaan van de lectorale rede van Inholland-lector Machteld de Jong voor het lectoraat Diversiteitsvraagstukken. De kern van haar betoog is om tijd te nemen voor diversiteit. Neem de tijd om écht het gesprek met elkaar aan te gaan. En daar sluiten werkdruk in het onderwijs en massale hoorcolleges niet bij aan. Er moet meer aandacht zijn voor persoonlijk contact, zo gaf zij haar toehoorders mee.

Docenten moeten juist níet iedereen gelijk behandelen

Docenten moeten juist níet iedereen gelijk behandelen

Docenten zijn wit, hun studenten vaak niet. Onderzoeker aan de Hogeschool InHolland op het gebied van diversiteit Machteld de Jong raad docenten dan ook aan om hun studenten vragen te stellen. Leer je studenten kennen! “Het is belangrijk dat er ruimte is voor iedereen die wil meedoen aan het gesprek over diversiteit, ongeacht achtergrond, kleur en geslacht. Dus ook voor een witte vrouw om lector diversiteitsvraagstukken te zijn”, aldus De Jong tijdens haar doctorale rede van 15 november 2018.

Scholieren helpen docenten met de moeilijke gesprekken in de klas

Scholieren helpen docenten met de moeilijke gesprekken in de klas

Er zijn veel moeilijke gesprekken. De Holocaust, de zwartepietendiscussie of terroristische aanslagen. Stuk voor stuk zijn het explosieve onderwerpen om te bespreken in de klas. Zeker als die klas divers is en bestaat uit Marokkaanse Nederlanders, Joden, Syrische vluchtelingen en expatkinderen. Om docenten te helpen om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken, ontwikkelde stichting Turning Point samen met Bosch Film het lespakket Project Ongehoord.

Les over vooroordelen en stereotypen op school: is bewustwording wel echt de eerste stap?

Les over vooroordelen en stereotypen op school: is bewustwording wel echt de eerste stap?

Veel antidiscriminatie-methoden in het onderwijs zijn gericht op bewustwording bij leerlingen van vooroordelen en stereotiepe beelden. KIS-onderzoekers Hanneke Felten, Ikram Taouanza en René Broekroelofs bestudeerden wetenschappelijke artikelen over vooroordelen en stereotypen. En dat zorgde voor twijfels bij hen over de effectiviteit van ‘bewustwordingsles’ voor scholieren. Lees het artikel, waarbij de conclusie van de onderzoekers ingaat tegen de heersende opvatting en aanpak hoe discriminatie het beste kan worden tegengegaan op scholen.

Onderwijs op maat slaat door: “Niet ieder kind is toegerust om zijn eigen leerweg uit te stippelen”.

Onderwijs op maat slaat door: ‘Niet ieder kind is toegerust om zijn eigen leerweg uit te stippelen’.

Individualisering van het onderwijs is niet zaligmakend, zegt Alwin Hietbrink (rector van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam) in de Volkskrant. De school als gemeenschap is toe aan een herwaardering. Wat ons bindt is belangrijk en het verzorgen van een gemeenschappelijke basis voor al onze kinderen kan een belangrijke bijdrage leveren aan grotere kansengelijkheid. In al onze ijver om elke leerling onderwijs op maat te bieden, vergeten we  namelijk weleens dat je niet als individu wordt geboren, maar je eigen persoonlijkheid ontwikkelt als lid van een gemeenschap.

De dubbele strijd voor gelijke kansen in het geneeskundeonderwijs

De dubbele strijd voor gelijke kansen in het geneeskundeonderwijs

In het zesde deel van de serie Onderwijspioniers van het Erasmus Magazine gaat het over docenten die écht wat (willen) veranderen in het academische onderwijs in Rotterdam. Universitair docent dr. Karen Stegers-Jager voert al tien jaar een kruistocht – binnen en buiten het Erasmus MC – om alle geneeskundestudenten een gelijke kans te bieden in het onderwijs, zodat er een diverse artsenpopulatie ontstaat. “We moeten zorgen dat we niet alleen artsen afleveren die een kopie van de huidige artsen zijn, maar aansluiten bij de behoeften die er in de maatschappij zijn.”

Gelijke kansen in diverse klassen

Gelijke kansen in diverse klassen

Volgens Iliass El Hadioui – wetenschappelijk docent, onderzoeker en promovendus aan de Erasmus Universiteit – is het niet meer dan normaal dat de hoge diversiteit aan culturen in een grootstedelijke context tot frictie leidt. Als grondlegger van het programma van de Transformatieve School pleit hij ervoor de mis-match tussen de straat-, thuis- en schoolcultuur niet uit de weg te gaan maar juist te benoemen.

Hoe de leerlingen van meneer Simons het hokjesdenken de rug toekeerden

Hoe de leerlingen van meneer Simons het hokjesdenken de rug toekeerden

In Vrij Nederland beschrijft leraar en schrijver Martijn Simons hoe zijn middelbare schoolklas zich voorbereidt op het eindejaarsfeest. Het aanvankelijke enthousiasme voor het thema ‘stereotypen’ slaat al snel om in argwaan. De leerlingen van 4D gaan in verzet en maken een statement: ‘Deze school doet alsof ze zo multicultureel is, maar ze snappen er niets van. Echt, hoe kun je zo zijn?’