Professioneel begeleiden van internationale promovendi

Buitenlandse promovendi ondervinden vaak extra moeilijkheden en uitdagingen als zij in Nederland promoveren. Deze moeilijkheden en uitdagingen zijn onder meer ingegeven door cultuurverschillen, taal en gevoelens van uitsluiting op de universiteit. Dit kan het promotietraject en het welzijn van de promovendus negatief beïnvloeden.

Doelgroep
Promotoren en dagelijks begeleiders van buitenlandse promovendi

Inhoud van de training
De universiteit en begeleiders van promovendi kunnen een belangrijk verschil maken in de ervaringen van de promovendi en het promotie-traject vlot trekken. De sleutel zit in diversiteitsensitief begeleiden. Met een training van twee dagdelen krijgen begeleiders van promovendi inzicht, vaardigheden en praktische tips om buitenlandse promovendi (nog) beter te begeleiden.

In de training Professioneel begeleiden van internationale promovendi  staan lastige situaties in het begeleiden van buitenlandse promovendi centraal. Deze situaties worden nagespeeld met een ervaren trainingsacteur. Hierdoor maken de deelnemers kennis met een diversiteit aan praktijksituaties en leren ze er beter mee omgaan. Door middel van reflectie op de praktijksituaties krijgen de deelnemers al doende (theoretisch) inzicht in diversiteitssensitieve begeleiding en interculturele competenties.

Prijs van de training
De precieze invulling en prijs van de training wordt in overleg met (de wensen van) de opdrachtgever afgestemd. De prijs van deze training is vanaf € 2.650  voor een groep van 10 tot 15 deelnemers. De voertaal is Nederlands of Engels, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers. De training bestaat uit twee dagdelen.

Meer informatie?
Heeft u interesse in deze training voor uw universiteit of organisatie? Neem vrijblijvend contact met me op.

Onderwijskundige/pedagoog