Training ‘Get ready for the Dutch workplace’

Met de internationalisering van het onderwijs groeit ook het aantal buitenlandse medewerkers aan de universiteit. Het werken in internationale teams biedt mooie kansen en tegelijk de nodige uitdagingen. Voor de nieuwe medewerkers kan het prettig zijn om (actief) voorbereid te worden op wat hen in het nieuwe land te wachten staat. Interculturele ontmoetingen kunnen immers gepaard gaan met gevoelens van ‘bevreemding’ en ‘ongemak’ waar je niet goed raad mee weet.

Doelgroep
Nieuwe buitenlandse medewerkers aan Nederlandse universiteiten.

Inhoud van de training
In deze training voor nieuwe buitenlandse medewerkers krijgen de deelnemers een beeld van diversiteitsgevoelige situaties die zij in Nederland, en specifiek op de Nederlandse universiteit, kunnen tegenkomen. De theorie, uitwisseling en praktische oefeningen zijn erop gericht dat de deelnemers dit soort (soms bevreemdende en/of ongemakkelijke) situaties met een zeker gevoel tegemoet treden en zich er niet door laten afschrikken. Door te reflecteren op praktijksituaties leren de cursisten verschillende manieren kennen om met lastige diversiteitsituaties om te gaan.

Prijs van de training
De precieze invulling en prijs van de training wordt in overleg met (de wensen van) de opdrachtgever afgestemd. De prijs van deze training is vanaf € 1.200 voor een groep van 10 tot 20 deelnemers. De training duurt een dagdeel. De voertaal is Engels, waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin deelnemers het Engels beheersen.

Meer informatie?
Heeft u interesse in deze training voor uw universiteit of organisatie? Neem vrijblijvend contact met me op.

Onderwijskundige/pedagoog