Docenttraining ‘Werk maken van diversiteitsensitief onderwijs’

Deze training gaat over het in de praktijk vormgeven van ‘diversiteitsensitief onderwijs’. Diversiteitsensitief onderwijs heeft niet alleen tot doel dat studenten leren over diversiteit zodat zij later kundig omgaan met diversiteitsvraagstukken in hun werkveld, maar ook om het actief benutten van verschillen tussen studenten om creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren. Daarvoor is het belangrijk dat het onderwijs gesitueerd is in een inclusieve leeromgeving waarin verschillende opvattingen en ervaringen op een veilige manier besproken kunnen worden.

Aan bod komen vragen als: Wat vraagt het van mij als docent om diversiteit actief te benutten en waarderen in het onderwijs? Hoe geef ik in mijn vak vorm aan diversiteitsensitief onderwijs en een inclusieve leeromgeving? Hoe ga ik om met lastige situaties die zich kunnen voordoen?

Opbouw training
In deze training gaat u aan de slag met het vormgeven van diversiteitsensitief onderwijs. De training bestaat uit twee dagdelen en een individuele tussentijdse opdracht.

Sessie 1. In het eerste dagdeel krijgt u aan de hand van theoretische en praktische handvatten een beeld van wat diversiteitsensitief onderwijs inhoudt. Er wordt daarbij ook gewerkt met uw eigen casuïstiek. Ook gaat u uw eigen onderwijs analyseren met behulp van een hiervoor ontwikkelde scan en krijgt zo inzicht in de sterke en verbeterpunten. Op basis daarvan kunt u uw onderwijs verbeteren en kiest u voor een invulling van de tussentijdse opdracht.

Tussentijdse opdracht. Tussen het eerste en het tweede dagdeel gaat u met de inzichten uit dagdeel 1 een onderwijsonderdeel ontwerpen of aanpassen. U probeert deze (indien mogelijk) uit in de praktijk. U reflecteert op het ontwerp en benoemt daarbij een aantal kritische aspecten/meegemaakte situaties.

Sessie 2. Tijdens het tweede dagdeel gaan we inzoomen op de kritische situaties vanuit het perspectief van diversiteitsensitief onderwijs. Dit gebeurt in een werkvorm waarin rollenspel en een verkorte vorm van intervisie gecombineerd worden. Deze werkvorm kunt u ook na de cursus gebruiken om samen met collega’s verder te werken aan diversiteitsensitief onderwijs.

Prijs van de training
De prijs van deze training is vanaf € 2.300  voor een groep van 10 tot 15 deelnemers. De training bevat twee dagdelen. Voertaal is Nederlands of Engels (afhankelijk van de deelnemers). De precieze invulling en prijs van de training wordt in overleg met (de wensen van) de opdrachtgever afgestemd.

Meer informatie?
Heeft u interesse in deze training voor uw school of organisatie? Neem vrijblijvend contact met me op.

Onderwijskundige/pedagoog