Trainingen

De trainingen die ik ontwikkel en geef, hebben in essentie een simpel doel, namelijk: beter met elkaar leren omgaan in een pluriforme omgeving. Dat leren kan op school, een hoger onderwijsorganisatie of op de werkplek gebeuren. Trainingen ontwikkel ik in nauwe afstemming met de opdrachtgever.

Hieronder staan vier trainingen die ik aanbied:

De training maatschappelijke onderwerpen bespreken in de klas heeft al vele docenten succesvol geholpen bij het voorbereiden en bespreekbaar maken van maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas.

De docenttraining werk maken van diversiteitsensitief onderwijs gaat over het in de praktijk vormgeven van ‘diversiteitsensitief onderwijs’.

De training professioneel begeleiden van promovendi met een buitenlandse achtergrond is voor hoger onderwijsinstellingen, die een divers personeelsbestand hebben.

De vierde training heet Get ready for the Dutch workplace. Deze training is ontwikkeld voor buitenlandse medewerkers om zich voor te bereiden op de Nederlandse werkvloer.

 

Onderstaande film geeft goed weer hoe belangrijk het is om met elkaar in contact te blijven en te communiceren. Het (kunnen en weten te) bespreken van onderlinge verschillen en soms ook gevoelige onderwerpen is daar onlosmakelijk aan verbonden. We leven tenslotte in een zeer pluriforme maatschappij, waarin de persoonlijke normen en waarden niet altijd overeenkomen met die van vrienden en collega’s.

Onderwijskundige/pedagoog