Stop de verbale terreur

Stop de verbale terreur

Noem ons een naïeve multiculturele elite, maar we laten ons niet langer uitspelen langs etnische scheidslijnen, schrijven Mark van Ostaijen, Shivant Jhagroe (en achttien jonge, sociaal-economisch bevoorrechte en internationaal georiënteerde sympathisanten) in een manifest. De ondertekenaars omschrijven zichzelf als ‘een groeiende groep jonge mensen die niet uitgespeeld wil worden langs religieuze en ideologische scheidslijnen’Hun uitgangspunt is dat elke samenleving imperfect is. Zodoende pleiten zij ervoor om die imperfectie te omarmen in plaats van het als middel te van uitsluiting te accepteren.