Spreek niet van hoog en laag onderwijs

Spreek niet van hoog en laag onderwijs

Onderwijs zorgt niet meer voor gelijke kansen. Althans, dat zegt Kim Putters (directeur van SCP) in de eerste aflevering van een serie over de kloven, die de Nederlandse bevolking verdelen. In zijn betoog wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk ‘leven lang leren’ is en dat (te) vroege selectie van leerlingen een nadelig effect heeft op wederzijds begrip en burgerschap. Putters stelt dat kansenongelijkheid niet langer alleen het probleem van onderwijs is, maar het is dé nieuwe sociale kwestie.