Schrap ‘hoger-‘ en ‘lagergeschoolden’ uit ons vocabulaire

Schrap ‘hoger-‘ en ‘lagergeschoolden’ uit ons vocabulaire

(Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) zijn duidelijk: laten we stoppen met het denken in cognitieve niveaus en elkaar waarderen in elkaars diversiteit. Want hoe kan iemand zich volledig gewaardeerd voelen als diens niveau als ‘laag’ of ‘lager’ wordt ervaren? Gelijke kansen betekent dat iedere persoon zichzelf kan ontplooien. Immers, de bakker is niet minder waard dan de professor. En een schoonmaker of ouderenverzorger is niet minder belangrijk voor onze maatschappij dan een bankdirecteur of politicus.