Pro Juventute

Sinds 2010 ben ik bestuurslid en secretaris bij de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland. Deze stichting financiert vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op ondersteuning van onderzoek en publiceert op het terrein van jeugdzorg.

Geef een reactie

Onderwijskundige/pedagoog