Onderwijskwaliteit & diversiteit

De meeste onderwijsinstellingen zijn tegenwoordig organisaties van grote omvang. Bij de bestuurs- en managementlagen spelen vaak andere kwesties dan bij docenten en studenten. Wat niet wil zeggen dat ze niet hetzelfde doel nastreven, wel dat een ieder andere taken en aandachtsgebieden heeft.

Taken en verantwoordelijkheden
De top heeft bijvoorbeeld direct te maken met het afleggen van verantwoordelijkheid over de onderwijskwaliteit aan de overheid: zijn de behaalde resultaten van de studenten van mijn onderwijsinstelling goed genoeg? Docenten hebben dagelijks te maken met het stimuleren van het leerproces van studenten en met alle mogelijke verschillen die daarbij een rol spelen.

Kern van de zaak
Een ieder doet waar hij of zij goed in is. Problemen ontstaan wanneer de vraagstukken van het management en die van docenten teveel uit elkaar groeien. De indruk kan dan ontstaan dat de besluitnemers en de leidinggevenden zich bezighouden met zaken die té ver af staan van waar het in het onderwijs in de kern om gaat: het opleiden en vormen van leerlingen en studenten.

Om in het jargon te blijven: het bieden van een rijke, inclusieve leeromgeving is cruciaal voor de kwaliteit van het leren van studenten, en dus voor de mate van het succes van een onderwijsinstelling. Dat is waar ieders inspanningen op gericht moeten zijn – en blijven.

Diversiteitsensitief onderwijs                                                                              Een belangrijk aandachtspunt van alle onderwijsorganisaties vandaag de dag is dat leerlingen en studenten goed uit de voeten kunnen met lastige maatschappelijke vraagstukken. En dat zij zich daarbij als een vis in het water voelen in de diversiteit aan mensen, identiteiten, achtergronden, opvattingen met wie ze te maken hebben in hun werkend en persoonlijk leven.  Het gaat dan om het bieden van diversiteitsensitief onderwijs. In opdracht van de VU heb ik in 2016 een methodiek ontwikkeld om het onderwijs te scannen op diversiteitsensitiviteit en het te verbeteren. Deze is te raadplegen in het Elearning handbook Diversity sensitive instructional design.

Heeft u interesse in begeleiding bij het werken aan diversiteitsensitief onderwijs in uw eigen organisatie? Neem vrijblijvend contact met me op via: hester.radstake@gmail.com

Onderwijskundige/pedagoog