Een rijke leeromgeving

Docenten vervullen een sleutelrol in het realiseren van een rijke leeromgeving voor hun studenten. Een leeromgeving waarin studenten niet alleen kennis, attitudes en vaardigheden ontwikkelen, maar ook sensitiviteit voor diversiteit. Gevoeligheid voor het feit dat anderen vanuit hun achtergrond, normen en waarden anders over onderwerpen kunnen denken, situaties op een andere manier kunnen ervaren, emotioneel anders reageren dan je zelf misschien gewend bent. In een rijke leeromgeving wordt die diversiteit benut als een verrijking voor het leren. Het biedt voer voor discussie, voor reflectie, voor oordeelsvorming.

Een rijke én inclusieve leeromgeving
Een leeromgeving kan alleen rijk zijn als deze ook inclusief is. Inclusief houdt in dat de onderwijsinstelling leerlingen of studenten aan zich weet te binden, een cultuur creëert waarmee ze zich identificeren en erop gericht is diversiteit binnen en buiten de organisatie positief te waarderen. Dat betekent ook dat wrijving en spanning die ontstaat bij diversiteit niet uit de weg moeten worden gegaan, maar vooral moet worden benut door het management en de docenten.

Bent u geïnteresseerd in wat ik in dat opzicht voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met mij op.

Onderwijskundige/pedagoog