Onderwijs staat lastige keuzes over lesstof te wachten

Onderwijs staat lastige keuzes over lesstof te wachten

Begin oktober schudde de commissie-Schnabel het debat over de toekomst van het onderwijs op met een voorlopig advies aan staatssecretaris Dekker van onderwijs. Het advies is géén revolutie, toch duwt Platform Onderwijs2032 heilige huisjes omver, zoals het schrappen van de centrale eindexamens voor vakken die buiten de kern van het onderwijs vallen. De staatssecretaris zet op zijn beurt dat huisje het liefst zo snel mogelijk weer overeind. Vrijheid voor scholen is prima, maar er zijn grenzen. De staatssecretaris stelde in reactie op het advies dat de vernieuwing van het onderwijs ‘een zaak is van de lange adem’.