Onderwijs op maat slaat door: “Niet ieder kind is toegerust om zijn eigen leerweg uit te stippelen”.

Onderwijs op maat slaat door: ‘Niet ieder kind is toegerust om zijn eigen leerweg uit te stippelen’.

Individualisering van het onderwijs is niet zaligmakend, zegt Alwin Hietbrink (rector van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam) in de Volkskrant. De school als gemeenschap is toe aan een herwaardering. Wat ons bindt is belangrijk en het verzorgen van een gemeenschappelijke basis voor al onze kinderen kan een belangrijke bijdrage leveren aan grotere kansengelijkheid. In al onze ijver om elke leerling onderwijs op maat te bieden, vergeten we  namelijk weleens dat je niet als individu wordt geboren, maar je eigen persoonlijkheid ontwikkelt als lid van een gemeenschap.