Onderwijs 2032

Het Platform Onderwijs2032 presenteerde op 1 oktober jongstleden de hoofdlijnen van zijn advies. Het onderwijs van de toekomst laat leerlingen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, biedt ze basiskennis en -vaardigheden en daarnaast ruimte voor verdieping en verbreding op basis van hun capaciteiten en interesses. Kortom: meer maatwerk, minder verplichtingen en vooral meer samenhang. De komende weken kan iedereen op deze voorstellen reageren.