Niet ouders, maar ontspoorde zoektocht identiteit aanleiding tot radicalisering

Niet ouders, maar ontspoorde zoektocht identiteit aanleiding tot radicalisering

Onder leiding van de Utrechtse pedagogen Micha de Winter en Stijn Sieckelinck hebben Nederlandse, Britse en Deense wetenschappers onderzoek gedaan onder gederadicaliseerde jongeren en hun familie. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat ouders zelden de rechtstreekse aanleiding voor radicalisering van hun kinderen zijn. Radicalisering ontstaat bij identiteitsontwikkeling. Waar de opvoeders niet in kunnen voorzien, wordt geleverd door radicale groepen: een duidelijke identiteit, houvast, een duidelijk doel en het gevoel ergens bij te horen. De onderzoekers adviseren dan ook beleid en actie op deze gebieden: de pedagogische coalities tussen ouders, scholen en andere betrokkenen moeten versterkt worden.