Naast de ik staat een wij – wanneer zien politici dat?

Naast de ik staat een wij – wanneer zien politici dat?

Politici bedrijven identiteitspolitiek. Mensen met elkaar verbinden doen ze nog nauwelijks. Het onderwijs plukt er de wrange vruchten van, constateert Ron Bormans (voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Rotterdam) in NRC. Bijna elke politieke partij doet een beroep op identiteit om zogenaamd te verbinden, maar sluit daarmee in feite juist uit. Want ze koppelen identiteit niet aan gezamenlijke verhoudingen of aan samen opereren. Het is ik ik ik. Studenten ervaren zo de ruwheid van de politiek. En dat maakt dat wij, het onderwijs, voor een flinke opgave staan.