Minder havisten naar vwo, minder vmbo’ers naar havo

Minder havisten naar vwo, minder vmbo’ers naar havo

In het onderwijs staat het streven naar efficiëntie centraal. Hierdoor is het beleid met name gericht op doorstroom en minder op het stapelen van studies. Vooral leerlingen uit de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo zijn minder onderwijs gaan stapelen. Dit blijkt uit De staat van het onderwijs: Onderwijsverslag 2013/2014.  Edith Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur aan de Universiteit van Tilburg, noemt het een zorgelijke ontwikkeling. ‘Deze cijfers laten zien dat het systeem steeds verder dichtgetimmerd raakt. Als je als 12-jarige op het vmbo terechtkomt, kom je haast niet meer op de havo.’