Projecten, onderzoek en advies

Ik begeleid onderwijs(innovatie)projecten, doe onderzoek en adviseer over onderwijskwaliteit, diversiteitsensitief onderwijs en maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs.

2019  Onderzoek naar percepties van onderwijskwaliteit in po en vo. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

2019  Denktank Docenttrainers Diversiteit hoger onderwijs.

2018  Begeleiden diversiteitscan bij opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

2017  Ondersteunen bij opstellen van de ‘PhD course guide’,  gericht op werken in een diverse, internationale omgeving. Erasmus Graduate School for Social Sciences and Humanities. Erasmus Universiteit Rotterdam.

2017  Onderzoek naar werkzame factoren diversiteitsensitief onderwijs. Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2017  Opstellen E-learning handbook ‘Diversity sensitive instructional design’. Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2017  Onderzoek diversiteitsensitief onderwijs bij Master Exploring a discipline, Faculteit Godgeleerdheid. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2017  Onderzoek diversiteitsensitief onderwijs vanuit perspectief van studenten. Opleiding Geneeskunde. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2016  Artikel over onderzoek ‘Guiding classroom discussions for democratic citizenship education. Met Jaap Schuitema, Janneke van de Pol en Wiel Veugelers.

2016  Ontwikkelen van een methodiek en handleiding voor het uitvoeren van diversiteitscans en -verbetertrajecten bij opleidingen in het hoger onderwijs (inclusief Evaluatie) Project Diversiteitsensitief onderwijs VU. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2016  Begeleiden van  het traject ‘diversiteit en internationalisering’ bij de Erasmus Graduate School for Social Sciences and Humanities. Erasmus Universiteit Rotterdam.

2016  Begeleiden van pilots met de ‘Guide to incorporate a diversity and international dimension in academic curricula’ bij diverse opleidingen. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2016  Opstellen van docenthandleiding ‘Je hebt makkelijk praten – het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas’. Stichting School & Veiligheid i.o.v. Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

2014 – 2016  Project Diversiteitsensitief Onderwijs VU. Begeleiden van curriculumscans bij opleidingen psychologie, culturele antropologie, religiewetenschappen en geneeskunde. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2015  Checklist diversiteitsensitieve opdrachten voor Geneeskunde. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2015  Screening van de bachelor Religiewetenschappen m.b.v. Meetladder Diversiteit Onderwijs. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2015  Onderzoeksvoorstellen naar de effectiviteit van Diversiteitsensitief Onderwijs, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2014  Onderzoeksvoorstel Maatschappelijke vraagstukken in de klas. Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

2014  Evaluatie-onderzoek VU Introductiedagen. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2014  Adviseur Diversiteitssensitiviteit in Introductiedagen. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2014  Onderzoeker Together Old and Young-projects. Universidade de Aveiro (Portugal).

2014  Adviseur/ontwerper voor trainingen in academische vaardigheden. Centrum voor Studie en Loopbaan Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2013  Evaluatie-onderzoek naar de Summercourse 2013. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2013  Onderzoek en advies over inhoudelijke reorganisatie. Dienst Student- en Onderwijszaken, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2012  Praktijkonderzoek naar het voeren van klasgesprekken. Vakgroep Pedagogiek en Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam (UvA).

Onderwijskundige/pedagoog