Trainingen, workshops en presentaties

Het onderwerp diversiteit heeft al lange tijd de aandacht van het onderwijs. Het is mijn specialisme. Ik ben in 2009 gepromoveerd op het onderwerp Teaching in diversity, en het is altijd een rode draad geweest en gebleven in mijn werk.  Zo verzorg ik onder andere op maat gemaakte trainingen, workshops en presentaties voor verschillende (onderwijs)organisaties.

2019  Meerdaagse training aan diversiteitscoördinatoren ‘Diversiteit benutten in de lespraktijk’. Universiteit van Gent.

2018  Lezing en workshop ‘Diversiteitsensitief onderwijs’. Onderwijsdag, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Universiteit van Gent.

2018  Docenttraining Werk maken van diversiteitsensitief onderwijs. Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

2018  College ‘Diversiteitsensitief vakmanschap’. Lerarenopleiding Hogeschool Utrecht.

2018  Lezing, paneldebat en workshops over ‘Gevoelige geschiedenis’ begeleiden bij landelijke studiedag van Vereniging Geschiedenisdocenten Nederland.

2017  Training PhD supervisors Professional supervision in a diverse, inclusive academic community. Graduate School of Social Sciences and Humanities, Erasmus University Rotterdam.

2017  Docenttrainingen ‘Blikverruimers. Krachtige gesprekken in de klas over seksuele diversiteit en andere maatschappelijk gevoelige onderwerpen’. GGD Brabant Zuid-Oost.

2015 – 2017  Docenttrainingen Je hebt makkelijk praten – het begeleiden van gesprekken over maatschappelijk gevoelige onderwerpen in de klas. Stichting School & Veiligheid, Utrecht.

2017  Workshop ‘Diversiteitsensitief Onderwijs’ voor docenten van de opleiding Social Work. Saxion Hogeschool, Enschede.

2017  Training ‘Diversiteitsensitief Onderwijs’ voor docenten van trajecten Basis Kwalificatie Onderwijs, Senior Kwalificatie Onderwijs en van cursussen voor HBO docenten. Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. Vrije Universiteit, Amsterdam.

2016  Training ‘Een krachtig gesprek over diversiteit’ voor publieksbegeleiders. Theater AanZ, Nijmegen.

2016  Workshop ‘Diversity sensitive teaching at the Erasmus School of Economics’ op de studiedag voor docenten. Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam.

2016  Workshop ‘Diversity competences of PhD supervisors’ for the Programme Board of Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities. Erasmus Universiteit Rotterdam.

2016 Training ‘Diversiteit & Onderwijs’ voor docenten van de faculteit Godgeleerdheid. Vrije Universiteit, Amsterdam.

2016  Workshop ‘Hoe bereid ik een klasgesprek over een maatschappelijk gevoelig onderwerp goed voor?’ op de landelijke conferentie Met Alle Respect. De conferentie werd georganiseerd door Rutgers WPF met ondersteuning van het ministerie van OCW en mede-organisatoren: Stichting School & Veiligheid, EduDivers, SOA Aids Nederland en de PO- en VO-raad.

2016  Key-note lezing en begeleiden van workshops over Wereldse zaken in de klas op de studiedag van VDLG voor docenten levensbeschouwing en godsdienst met als onderwerp ‘Clash & Community in de klas’. 

2016  Docentprofessionalisering internationalisering en diversiteit. Graduate School of Social Sciences and Humanities, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

2015  Workshop ‘Diversiteitsensitief vakmanschap en het praten over gevoelige onderwerpen op school’. Universitaire Lerarenopleiding van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Onderwijskundige/pedagoog