Onderwijsontwikkeling

Als medewerker op verschillende universiteiten en ook als freelancer in het (hoger) onderwijs ontwikkel ik al jaren onderwijsmodulen. Verschillende onderwijsinstellingen hebben mij als ontwikkelaar voor hun curriculum ingezet.

2019  Ontwikkelen module Toetsen en beoordelen. HBO Master Onderwijskunde, Hilversum

2018  Begeleiden Diversiteitsensitief Onderwijs bij Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

2017  Ontwikkelen module Onderwijsvernieuwing en ICT, HBO Master, NCOI Hilversum.

2017  Ontwikkelen Masterclass Curriculum- en Cursusontwerp. HBO Master, NCOI Hilversum.

2017  Ontwikkelen Masterclass Opleidingskunde. HBO Master, NCOI Hilversum.

2017  Ontwikkelen Master Gerontology op basis van ervaringsleren. Universidade de Aveiro, Portugal.

2017  Ontwikkelen van e-learning handbook ‘Diversity sensitive instructional design’. Vrije Universiteit, Amsterdam.

2017  Ontwikkelen Masterclass Effectief Leren en Opleiden. HBO Master, NTI Leiden.

2017  Ontwikkelen Masterclass Onderwijsmanagement. HBO Master, NTI Leiden.

2016  Ontwikkelen HBO Master Onderwijskunde. NTI, Leiden.

2016  Ontwikkelen van ‘Guide to incorporate a diversity and international dimension in academic curricula’. Vrije Universiteit (VU), Amsterdam.

2016  Herzien van de Masterclass Didactiek. HBO Master Onderwijskunde, NCOI Hilversum.

2015  Ontwikkelen van de Masterclass Onderwijsmangement. HBO Master Onderwijskunde, NCOI Hilversum.

2015  Ontwikkelen van de Masterclass Organisatie en beleid van onderwijs. HBO Master Onderwijskunde, NCOI Hilversum.

2014  Onderwijsontwikkeling voor Master Onderwijskunde (lid van managementteam Master Onderwijskunde). NCOI Hilversum.

2014  Herontwerp van Masterclass Didactiek. NCOI Hilversum.

2012 – 2014  Screening van de bacheloropleiding pedagogische wetenschappen op voorbereiding op diversiteitssensitief vakmanschap van pedagogen o.b.v. de resultaten van de screening het ontwikkelen en begeleiden van de implementatie van een leerlijn academische oordeelsvorming en diversiteitssensitief vakmanschap. Pedagogische Wetenschappen, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2013  Screening van de universitaire leraren opleiding op de voorbereiding op diversiteitssensitief vakmanschap van docenten en opstellen verbeterplan. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

2012 – 2013  Deskundigheidsbevordering in diversiteit voor docenten en studiebegeleiders en screening en herziening van Studie-en loopbaanbegeleidingstraject specifiek op diversiteitssensitiviteit. Hogeschool Inholland Amstelveen.

2011 – 2012  Ontwikkelen van de Meetladder Diversiteit Onderwijs en screening van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de VU op de voorbereiding op diversiteitsensitief vakmanschap. Kenniswerkplaats Tienplus/Verwey Jonker Instituut.

Onderwijskundige/pedagoog