Mijn expertise

Al jaren houd ik me bezig met het onderwerp diversiteit. Ik ben gepromoveerd op het proefschrift Teaching in diversity, waarvoor ik onderzoek deed naar de ervaringen van leraren en leerlingen met spanningsvolle situaties in etnisch-gemengde klassen in het voortgezet onderwijs. Het begeleiden van docenten en opleidingscoördinatoren bij het vormgeven van diversiteitssensitief onderwijs is sindsdien de rode lijn in mijn werk als zelfstandig docent, onderwijsontwikkelaar en onderzoeker.

Onderzoek, advies en trainingen
Veel van mijn onderzoek, workshops en trainingen zijn gericht op diversiteitssensitief vakmanschap. Diversiteitssensitief vakmanschap houdt in dat docenten de juiste vaardigheden en handelingsalternatieven hebben om gevoelige onderwerpen klassikaal te bespreken. Die onderwerpen liggen onder meer op het gebied van geloof, seksualiteit, vrijheid van meningsuiting en man-vrouwverhoudingen. En niet alleen op etnisch gemengde scholen zijn deze onderwerpen gesprekstof onder leerlingen en docenten. Ook op homogene scholen worden deze gesprekken klassikaal aan de orde gesteld en zoeken docenten en schoolleiding naar diversiteitssensitief vakmanschap.

Onderwijs
Daarnaast ontwikkel ik onderwijsmodulen, geef ik advies aan onderwijsinstellingen en ben ik docent. Het één vult het ander aan. Door de verschillende opdrachten bij verschillende opdrachtgevers in het (hoger) onderwijs doe ik veel kennis en ervaring op. Hierdoor groeit mijn expertise.

Onderwijskundige/pedagoog