Met een lesje diversiteit ben je er niet

Met een lesje diversiteit ben je er niet

Universiteitsbreed wordt er aan de VU aan het thema diversiteit gewerkt. ‘Diversiteit is een woord wat vaak valt’, zegt VU-onderzoeker Thea van Lankveld, lid VU-projectteam Diversiteitsensitief onderwijs.  Er wordt aan de VU op verschillende gebieden aan gewerkt. Het e-handboek Diversity sensitive instructional design, dat onderwijskundige/pedagoog Hester Radstake in opdracht van de VU ontwikkelde, biedt een praktische leidraad voor opleidingscoördinatoren. Het digitale handboek is opgesteld na de ervaringen op de VU en legt stapsgewijs uit hoe te werk te gaan om het onderwijs diversiteit-sensitiever te maken. De universiteit, zo formuleert het bestuur van de VU, wil academici opleiden die ‘verschillende perspectieven kunnen gebruiken en professionele handelen en effectief kunnen omgaan met verschillende culturen’.