Meerderheid heeft het allang voor het zeggen

Meerderheid heeft het allang voor het zeggen

concludeert dat de legitimiteit van aanspraken van minderheidsgroepen de afgelopen twintig jaar in Nederland enorm is verminderd, terwijl de meerderheidscultuur meer en meer wordt gerespecteerd. Hiermee staat Duyvendak lijnrecht tegenover zijn collega-socioloog Ruud Koopmans, die onlangs in een artikel betoogde, dat het de hoogste tijd is om ‘de rechten van nationale meerderheden te herwaarderen’. Lees waarom Duyvendak het in deze tijden urgenter vindt om de mensenrechten te verdedigen, dan meerderheidsculturen.