Meer aandacht nodig voor mensenrechten in onderwijs

Meer aandacht nodig voor mensenrechten in onderwijs

Er moet meer gebeuren om het onderwerp mensenrechten aan te kaarten in het onderwijs. Dat is een van de aanbevelingen van de International Human Rights Education Conference. Bij de opening van de conferentie benadrukte minister Bussemaker van Onderwijs dat er ook in Nederland nog werk aan de winkel is. Er is steeds meer discriminatie en polarisatie. Het onderwijs kan een hele belangrijke rol spelen om dat tegen te gaan.