Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren

Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren

Universiteiten en hogescholen kunnen, door een wijziging in de wet, strengere eisen aan hun studenten stellen. En dat doen sommige instellingen dan ook. Zo worden de eigen bachelors niet automatisch toegelaten tot een masteropleiding, maar moeten zij voldoen aan minimumeisen. Het is één van de maatregelen, die minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft genomen om ‘de juiste student op de juiste plek’ te krijgen en uitval van studenten terug te dringen.