Leer jongeren bewust en kritisch met nieuws omgaan

Leer jongeren bewust en kritisch met nieuws omgaan

De samenleving medialiseert. Anders gezegd: tussen ons en de werkelijkheid hangt op alle niveaus een gordijn van media. Wij communiceren met bekenden en onbekenden in toenemende mate via sociale media. Het is belangrijk dat jonge mensen zich bewust zijn van het normatieve karakter van nieuws en kritisch leren omgaan met (nieuws)berichten. Dat ze leren ‘echt’ van ‘onecht’ te onderscheiden, aldus edia-wijsheid is nuttig en essentieel om de context te verkrijgen, waarin bijvoorbeeld de aanslagen in West-Europa plaatsvinden.