Pesten wordt minder als leerlingen elkaar kennen

Pesten wordt minder als leerlingen elkaar kennen

Uit het promotieonderzoek van psycholoog Yvonne van den Berg blijkt dat er minder wordt gepest als de leerkracht kinderen, die elkaar niet aardig vinden, dichter bij elkaar zet in de klas. Na drie maanden gaan de kinderen elkaar aardiger bejegenen. Daardoor verbetert het klimaat in de klas, ontstaat er minder pestgedrag en vallen er minder kinderen buiten de groep. Van den Berg wil na haar promotie een vervolgstudie doen naar klassenindelingen, waarin ze haar bevindingen wil combineren met al bestaande onderwijskundige onderzoeken.