Kinderombudsman: Passend onderwijs nog lang niet passend

Kinderombudsman: Passend onderwijs nog lang niet passend

Passend onderwijs is voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Deze kinderen horen niet per se op het speciaal onderwijs thuis. Het gaat om bijvoorbeeld kinderen met ADHD of diabetes. Kinderombudsman Marc Dullaert constateert echter dat er voor duizenden scholieren nog steeds geen passende plek is. Daarbij is er voor kinderen, die door diverse problemen thuiszitten, ook nog steeds geen oplossing gevonden door de overheid. ‘De belofte van het passend onderwijs wordt niet waargemaakt’, aldus de kinderombudsman.