Ik ben meer dan mijn kleur

Ik ben meer dan mijn kleur

Gastcolumnist van de Volkskrant Kiza Magendane: “Uit eigen ervaring weet ik dat men mijn stem pas interessant vindt, wanneer ik over het vluchtelingenvraagstuk, Afrika of racisme schrijf.” Magendane wilt dat de generatie biculturele Nederlanders zich bevrijdt van de psychische gevangenis waarin ze verkeren. Het is tijd voor een nieuwe droom. In deze droom mag jouw culturele achtergrond geen belemmering vormen voor jouw imaginaire vermogen.