Hoog- en laagopgeleid apart naar school

Hoog- en laagopgeleid apart naar school

Twintig procent van de Amsterdamse basisscholen heeft geen goede afspiegeling van de jeugd in de buurt. Op die scholen gaan meer of juist minder kinderen van niet-westerse ouders naartoe dan in de buurt woonachtig zijn. Waar een kind naar school gaat, hangt nog altijd deels samen met zijn afkomst en sociaal-economische status, blijkt uit onderzoek naar Segregatie in het Amsterdamse onderwijs van Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS).  Scholen moeten meer werken aan hun maatschappelijke opdracht: kinderen leren samenleven en segregatie tegengaan.