Een curriculum is nog geen visie

Een curriculum is nog geen visie

Het Platform Onderwijs2032 heeft een knappe prestatie geleverd met het onlangs verschenen eindrapport ‘Ons Onderwijs2032‘, concludeert Prof. dr. Gert Biesta. Maar daarmee is de discussie nog niet af, waarschuwt hij tegelijkertijd. De belangrijkste reden voor de discussie is dat toekomstbestendig onderwijs onvoldoende heeft aan een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Het onderwijs heeft behoefte aan een meer doordachte en meer expliciete visie. Een curriculum is weliswaar onderdeel van zo’n visie, maar valt er niet mee samen.