Die pietendiscussie vraagt om een mortuarium

Die pietendiscussie vraagt om een mortuarium

Als het aan de kinderen lag, hielden de volwassenen nú op met ruzie maken. Dat was de belangrijkste (en schrijnendste) bevinding uit het rapport, dat de kinderombudsvrouw presenteerde. De nationale discussie over Sinterklaas lijkt alsof je in een vechtscheiding terecht bent gekomen. De volwassenen hebben zichzelf niet meer in de hand en de kinderen staan daar als wanhopige roepers om vrede tussenin.  Als oplossing wordt een paardenmiddel gesuggereerd: een verbod op discussiëren over de kwestie voor een periode van honderd jaar voorgesteld. Ofwel,  een mortuarium op het onderwerp.