De Nederlander? Nog nooit in levende lijve tegengekomen

De Nederlander? Nog nooit in levende lijve tegengekomen

Het is Máxima veelvuldig nagedragen, toen ze in 2007 zei, dat zij ‘na zeven jaar Nederland dé Nederlandse identiteit niet had gevonden. Alsof zij daarmee had willen zeggen dat er helemaal niet zoiets als ‘Nederlandersheid’ bestaat. Die bestaat wel, maar alleen als een statistische abstractie, net zoiets als ‘Jan Modaal’, die ook nog nooit iemand in levenden lijve is tegengekomen. Nu valt het natuurlijk niet mee uit te leggen, wat die Nederlandse identiteit precies behelst. De filosoof Ludwig Wittgenstein heeft voor zoiets ooit de metafoor van de familiegelijkenissen bedacht.