De migrant verliest het vertrouwen in Nederland

De migrant verliest het vertrouwen in Nederland

Migranten zijn somberder over het maatschappelijk klimaat dan tien jaar geleden. Ze zien dat hun kansen op een baan met een goed inkomen en een passend huis achterblijven bij die van andere Nederlanders. Ze zeggen daarnaast ook meer dan voorheen last te hebben van discriminatie. Wordt Nederland minder gastvrij? Uit het rapport Integratie in zicht? van het Sociaal en Cultureel Planbureau valt op dat degenen die hier geboren zijn (de tweede generatie migranten) zich niet vanzelf thuis voelen in Nederland. Onder Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders is zelfs het tegendeel het geval.