Categoriearchief: (Kranten)artikelen

Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren

Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren

Universiteiten en hogescholen kunnen, door een wijziging in de wet, strengere eisen aan hun studenten stellen. En dat doen sommige instellingen dan ook. Zo worden de eigen bachelors niet automatisch toegelaten tot een masteropleiding, maar moeten zij voldoen aan minimumeisen. Het is één van de maatregelen, die minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft genomen om ‘de juiste student op de juiste plek’ te krijgen en uitval van studenten terug te dringen.

Stop de verengelsing van HBO en Universiteit

Stop de verengelsing van HBO en Universiteit

Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam, vindt dat door de exclusieve aandacht voor het Engels in het hoger onderwijs, het Frans en het Duits als wetenschapstalen steeds verder worden gemarginaliseerd. Dat gaat o.a. ten koste van de kwaliteit  van het onderwijs en het onderzoek. “Exclusieve aandacht voor de Engelstalige literatuur is welbeschouwd een vorm van provincialisme.”

Tien tips voor de saaie leraar

Tien tips voor de saaie leraar

Dát er veel samenhang is tussen een goede docent en de motivatie van scholieren, lijkt een open deur. “En het is echt geen schande om eens wat feedback van leerlingen te vragen”, aldus Andrej Josic, voorzitter van het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren). Andrej openbaart vandaag een keurig rapportje met bruikbare, opbouwende kritiek voor de docent om de scholier te motiveren.

Culturele rijkdom. En een kruidvat.

Culture rijkdom. En een kruidvat.

Docent, studieadviseur en vertrouwenspersoon Machteld de Jong ziet dat docenten en allochtone studenten niet altijd even soepel met elkaar omgaan. Doodzonde, vindt zij, vooral ook omdat wederzijds onbegrip en wantrouwen leidt tot studievertraging en zelfs uitval. En ze schreef er een boek over: Diversiteit in het hoger onderwijs. Dit boek ondersteunt docenten, managers en beleidsmedewerkers bij de inrichting en uitvoering van het onderwijsproces. Daarbij ligt het accent op de effectieve omgang en communicatie tussen docenten en studenten in een hoger onderwijsomgeving die steeds multicultureler wordt.

Hé jij, met die roze hoofddoek. Kun je even stil zijn?

Hé jij, met die roze hoofddoek. Kun je even stil zijn?

Docenten kunnen echt verkeerde opmerkingen maken, zeggen allochtone hbo-studenten. En met de ramadan moeten ze ineens van alles uitleggen. Het volledige artikel over hoe allochtone studenten het onderwijs op hogescholen en universiteiten ervaren, verscheen op maandag 22 juni 2015 in NRC Handelsblad.

Wijsheid voor alle kleuters

Wijsheid voor alle kleuters

Filosofieonderwijs is geen luxeproduct voor vwo-scholieren, maar essentieel voor alle schooltypen. Voorzien we kinderen daar niet van, dan is de kleuter van nu in 2032 een hulpeloze burger in een uitgeklede democratie, betogen vier filosofen in dit essay. Want het belang van filosofie toont zich onmiddellijk in de vraag waar we in de toekomst klaar voor moeten zijn. Filosofie is bij uitstek de oefening met wat de toekomst het meest kenmerkt, namelijk: het ongewisse.

De mond vol over excellentie, maar niet durven kiezen

De mond vol over excellentie, maar niet durven kiezen

Op dit moment wordt er in Nederland geen keuze gemaakt en moeten alle universiteiten met beperkte financiële middelen excellent presteren en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk enorme hoeveelheden studenten met een diploma afleveren.  Van dit beleid zijn zowel de student als de docent de dupe. De realiteit is namelijk: hoge werkdruk, verschoolsing, efficiencytargets en kwaliteitsverlies. De idealen staan onder druk, aldus René Koekkoek.