Categoriearchief: (Kranten)artikelen

Kinderombudsman: Passend onderwijs nog lang niet passend

Kinderombudsman: Passend onderwijs nog lang niet passend

Passend onderwijs is voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Deze kinderen horen niet per se op het speciaal onderwijs thuis. Het gaat om bijvoorbeeld kinderen met ADHD of diabetes. Kinderombudsman Marc Dullaert constateert echter dat er voor duizenden scholieren nog steeds geen passende plek is. Daarbij is er voor kinderen, die door diverse problemen thuiszitten, ook nog steeds geen oplossing gevonden door de overheid. ‘De belofte van het passend onderwijs wordt niet waargemaakt’, aldus de kinderombudsman.

Kijker is minder dom dan u denkt

Kijker is minder dom dan u denkt

Vooral niet moeilijk, is het devies op de televisie. Maar ook in de tijdschriftenwereld. Vaak ook op de radio. En vrijwel altijd in het onderwijs. Filosoof Sjoerd van Hoorn is van mening dat omroepbazen en docenten – net als staatssecretaris Dekker – hun belangrijkste taak verwaarlozen: het publiek meenemen naar de hoogste toppen van de cultuur om daar een paar uur te verwijlen.

Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren

Masteropleidingen gaan zesjesstudenten weren

Universiteiten en hogescholen kunnen, door een wijziging in de wet, strengere eisen aan hun studenten stellen. En dat doen sommige instellingen dan ook. Zo worden de eigen bachelors niet automatisch toegelaten tot een masteropleiding, maar moeten zij voldoen aan minimumeisen. Het is één van de maatregelen, die minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft genomen om ‘de juiste student op de juiste plek’ te krijgen en uitval van studenten terug te dringen.

Stop de verengelsing van HBO en Universiteit

Stop de verengelsing van HBO en Universiteit

Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam, vindt dat door de exclusieve aandacht voor het Engels in het hoger onderwijs, het Frans en het Duits als wetenschapstalen steeds verder worden gemarginaliseerd. Dat gaat o.a. ten koste van de kwaliteit  van het onderwijs en het onderzoek. “Exclusieve aandacht voor de Engelstalige literatuur is welbeschouwd een vorm van provincialisme.”

Tien tips voor de saaie leraar

Tien tips voor de saaie leraar

Dát er veel samenhang is tussen een goede docent en de motivatie van scholieren, lijkt een open deur. “En het is echt geen schande om eens wat feedback van leerlingen te vragen”, aldus Andrej Josic, voorzitter van het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren). Andrej openbaart vandaag een keurig rapportje met bruikbare, opbouwende kritiek voor de docent om de scholier te motiveren.

Culturele rijkdom. En een kruidvat.

Culture rijkdom. En een kruidvat.

Docent, studieadviseur en vertrouwenspersoon Machteld de Jong ziet dat docenten en allochtone studenten niet altijd even soepel met elkaar omgaan. Doodzonde, vindt zij, vooral ook omdat wederzijds onbegrip en wantrouwen leidt tot studievertraging en zelfs uitval. En ze schreef er een boek over: Diversiteit in het hoger onderwijs. Dit boek ondersteunt docenten, managers en beleidsmedewerkers bij de inrichting en uitvoering van het onderwijsproces. Daarbij ligt het accent op de effectieve omgang en communicatie tussen docenten en studenten in een hoger onderwijsomgeving die steeds multicultureler wordt.

Hé jij, met die roze hoofddoek. Kun je even stil zijn?

Hé jij, met die roze hoofddoek. Kun je even stil zijn?

Docenten kunnen echt verkeerde opmerkingen maken, zeggen allochtone hbo-studenten. En met de ramadan moeten ze ineens van alles uitleggen. Het volledige artikel over hoe allochtone studenten het onderwijs op hogescholen en universiteiten ervaren, verscheen op maandag 22 juni 2015 in NRC Handelsblad.