Categorie archief: Informatief

Er is een nieuw opvoedideaal nodig, stelt deze filosofe

Er is een nieuw opvoedideaal nodig, stelt deze filosofe

Opvoeden is een soort puppytraining geworden, zegt filosofe Daan Roovers (1970). Kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd, veters strikken, de tafel van 7, en zodra ze dat allemaal kunnen, zijn ze zelfstandig.  Roovers vindt dat armoedig. Je kunt ook proberen ze een wereldbeeld bij te brengen. Leer ze leven. Leer ze denken. Het ideaal van opvoeden zou dus moeten zijn: voed kinderen op voor de wereld van morgen. Maar wat is dat precies? Luister naar de podcast, waarin Lex Bohlmeijer van De Correspondent in gesprek gaat met Daan Roovers.

Met een lesje diversiteit ben je er niet

Met een lesje diversiteit ben je er niet

Universiteitsbreed wordt er aan de VU aan het thema diversiteit gewerkt. ‘Diversiteit is een woord wat vaak valt’, zegt VU-onderzoeker Thea van Lankveld, lid VU-projectteam Diversiteitsensitief onderwijs.  Er wordt aan de VU op verschillende gebieden aan gewerkt. Het e-handboek Diversity sensitive instructional design, dat onderwijskundige/pedagoog Hester Radstake in opdracht van de VU ontwikkelde, biedt een praktische leidraad voor opleidingscoördinatoren. Het digitale handboek is opgesteld na de ervaringen op de VU en legt stapsgewijs uit hoe te werk te gaan om het onderwijs diversiteit-sensitiever te maken. De universiteit, zo formuleert het bestuur van de VU, wil academici opleiden die ‘verschillende perspectieven kunnen gebruiken en professionele handelen en effectief kunnen omgaan met verschillende culturen’.

Verkennend onderzoek naar hoe je maatschappelijke spanningen op het hbo kunt bespreken

Verkennend onderzoek naar hoe je maatschappelijke spanningen op het hbo kunt bespreken

Docenten in het hbo worstelen dagelijks met allerlei lastige maatschappelijke kwesties. Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit het verkennende onderzoek ‘Maatschappelijke Spanningen in het hoger onderwijs, hoe gaan we daar mee om’ van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving. De onderzoekers spraken met docenten van de hogescholen Utrecht, Amsterdam, Den Haag Rotterdam en met studenten van Hogeschool Utrecht. ‘De docenten hebben niet geleerd hoe ze met dit soort kwesties om moeten gaan. De angst om buiten hun rol van docent te vallen of om het verwijt te krijgen dat ze discrimineren is groot’, zegt onderzoekster Ikram Taouanza. Hier moeten we iets mee, zeiden de docenten. Maar in welke vorm en hoe? Dat is de grote vraag.’

Echt onderwijs helpt tegen nepnieuws

Echt onderwijs helpt tegen nepnieuws

Nepnieuws is van alle tijden. Begin jaren zeventig ging het bericht rond dat Paul McCartney overleden zou zijn. Nu gaat het gerucht over DJ Tiësto. In de strijd tegen nepnieuws (en alternatieve feiten) onderwijzen scholen digitale geletterdheid. Maar jongeren hebben meer aan Nederlands, geschiedenis en wiskunde, zegt leraar, lerarenopleider en publicist Ton van Haperen in dagblad NRC. Algemene vorming voedt kinderen namelijk op tot kritische burgers. Door het gedisciplineerd aanwenden van kennis begrijpen kinderen de wereld om hen heen steeds een beetje beter. In tijden van verandering is juist de constante van die vakaanpak cruciaal.

Eén op de negen leraren vermijdt gevoelige onderwerpen

Eén op de negen leraren vermijdt gevoelige onderwerpen

In een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek zegt 11 procent van de leraren op middelbare scholen dat ze maatschappelijk gevoelige onderwerpen niet meer kunnen bespreken. Het gaat om onderwerpen als: terrorisme, homoseksualiteit, het slavernijverleden en de politieke situatie in Turkije en Rusland. Docenten die gevoelige onderwerpen niet meer behandelen, wijzen vooral op de toegenomen tegenstelling die wordt ervaren tussen westerse en niet-westerse normen en waarden.

Tweedeling in onderwijs toegenomen

Tweedeling in onderwijs toegenomen

Staatssecretaris Sander Dekker constateert, dat de zogenaamde ‘kansenongelijkheid’ in het onderwijs het afgelopen jaar opnieuw is toegenomen. Hierover heeft hij de Tweede Kamer ingelicht. In een naar de Kamer meegestuurd onderzoeksrapport van de Inspectie van het onderwijs staat dat kinderen van laagopgeleide ouders structureel een lager schooladvies krijgen dan kinderen met ouders die mavo of meer deden. De Tweede Kamer praat maandag 30 januari 2017  over de kansenongelijkheid in het onderwijs. Het nieuws van de tweedeling in het onderwijs komt boven op een inspectierapport van afgelopen voorjaar, dat wees op de toenemende ongelijkheid in kansen in het onderwijs.

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’

Handleiding ‘Je hebt makkelijk praten’.

Voor Stichting School & Veiligheid verzorgde ik in 2016 trainingen voor docenten. Voor deze docenttrainingen heb ik een handleiding geschreven. Deze handleiding helpt docenten bij het voorbereiden van een gesprek over maatschappelijk gevoelige onderwerp in de klas en bevat een theoretisch kader en praktijkopdrachten, waarmee docenten kunnen oefenen.

De migrant verliest het vertrouwen in Nederland

De migrant verliest het vertrouwen in Nederland

Migranten zijn somberder over het maatschappelijk klimaat dan tien jaar geleden. Ze zien dat hun kansen op een baan met een goed inkomen en een passend huis achterblijven bij die van andere Nederlanders. Ze zeggen daarnaast ook meer dan voorheen last te hebben van discriminatie. Wordt Nederland minder gastvrij? Uit het rapport Integratie in zicht? van het Sociaal en Cultureel Planbureau valt op dat degenen die hier geboren zijn (de tweede generatie migranten) zich niet vanzelf thuis voelen in Nederland. Onder Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders is zelfs het tegendeel het geval.

Wat zeggen de politieke partijen over integratie en inclusie?

Wat zeggen de politieke partijen over integratie en inclusie?

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Welke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-)verkiezingsprogramma’s in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Kennisplatform Integratie & Samenleving vroeg Ewoud Butter (politicoloog en werkt als publicist, onderzoeker en beleidsadviseur) om de programma’s op deze thema’s te inventariseren.

Meerderheid heeft het allang voor het zeggen

Meerderheid heeft het allang voor het zeggen

concludeert dat de legitimiteit van aanspraken van minderheidsgroepen de afgelopen twintig jaar in Nederland enorm is verminderd, terwijl de meerderheidscultuur meer en meer wordt gerespecteerd. Hiermee staat Duyvendak lijnrecht tegenover zijn collega-socioloog Ruud Koopmans, die onlangs in een artikel betoogde, dat het de hoogste tijd is om ‘de rechten van nationale meerderheden te herwaarderen’. Lees waarom Duyvendak het in deze tijden urgenter vindt om de mensenrechten te verdedigen, dan meerderheidsculturen.