Categoriearchief: Informatief

Hoe voed je een kind op in een best wel rotte wereld?

Hoe voed je een kind op in een best wel rotte wereld?

Met zijn afscheidsrede hield hoogleraar pedagogiek Micha de Winter een hoopvol pleidooi voor optimistische opvoedkunde. Dat er nog een wereld te winnen is, weet de hoogleraar pedagogiek ook wel. De kloof tussen hoger- en lageropgeleiden, witte en zwarte scholen. Die tweedeling wordt niet minder, vertelt hij in dit interview (en ook in zijn boek Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding). De kunst is om kinderen en jongeren zo toe te rusten dat ze straks met elkaar de toekomst kunnen vormgeven. “Ze moeten zich verdiepen in elkaars werelden. In je eentje kun je niet zo veel, maar met elkaar wel.”

Met een groep MBO’ers in gesprek over de media. ‘Mevrouw, hoe weet ik dat u niet liegt?’

Met een groep MBO’ers in gesprek over de media. ‘Mevrouw, hoe weet ik dat u niet liegt?’ 

Hoe praten we op een vruchtbare manier over gelijkheid? Om daar achter te komen, ging Vera Mulder van De Correspondent in gesprek met een groep mbo-studenten uit Utrecht. Over één ding waren de jongeren het eens: journalisten zijn niet te vertrouwen. Waar komt hun wantrouwen vandaan?

Verschillen benoemen, waarderen en benutten

Verschillen benoemen, waarderen en benutten

De afgestudeerden van de Vrije Universiteit komen onder meer in internationale boardrooms terecht, gaan werken bij multinationals of moeten omgaan met diversiteitsvraagstukken in hun dagelijkse werk. De VU stelde zich de vraag of de studenten van nu daar voldoende voor worden toegerust en ging met dit vraagstuk aan de slag. Het onlangs gelanceerde e-­handbook Diversity sensitive instructional design biedt opleidingscoördinatoren van de VU een praktisch hulpmiddel om het onderwijs te analyseren en te beoordelen of er voldoende aandacht is voor diversiteit in  het curriculum.

Er is een nieuw opvoedideaal nodig, stelt deze filosofe

Er is een nieuw opvoedideaal nodig, stelt deze filosofe

Opvoeden is een soort puppytraining geworden, zegt filosofe Daan Roovers (1970). Kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd, veters strikken, de tafel van 7, en zodra ze dat allemaal kunnen, zijn ze zelfstandig.  Roovers vindt dat armoedig. Je kunt ook proberen ze een wereldbeeld bij te brengen. Leer ze leven. Leer ze denken. Het ideaal van opvoeden zou dus moeten zijn: voed kinderen op voor de wereld van morgen. Maar wat is dat precies? Luister naar de podcast, waarin Lex Bohlmeijer van De Correspondent in gesprek gaat met Daan Roovers.

Met een lesje diversiteit ben je er niet

Met een lesje diversiteit ben je er niet

Universiteitsbreed wordt er aan de VU aan het thema diversiteit gewerkt. ‘Diversiteit is een woord wat vaak valt’, zegt VU-onderzoeker Thea van Lankveld, lid VU-projectteam Diversiteitsensitief onderwijs.  Er wordt aan de VU op verschillende gebieden aan gewerkt. Het e-handboek Diversity sensitive instructional design, dat onderwijskundige/pedagoog Hester Radstake in opdracht van de VU ontwikkelde, biedt een praktische leidraad voor opleidingscoördinatoren. Het digitale handboek is opgesteld na de ervaringen op de VU en legt stapsgewijs uit hoe te werk te gaan om het onderwijs diversiteit-sensitiever te maken. De universiteit, zo formuleert het bestuur van de VU, wil academici opleiden die ‘verschillende perspectieven kunnen gebruiken en professionele handelen en effectief kunnen omgaan met verschillende culturen’.

Verkennend onderzoek naar hoe je maatschappelijke spanningen op het hbo kunt bespreken

Verkennend onderzoek naar hoe je maatschappelijke spanningen op het hbo kunt bespreken

Docenten in het hbo worstelen dagelijks met allerlei lastige maatschappelijke kwesties. Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit het verkennende onderzoek ‘Maatschappelijke Spanningen in het hoger onderwijs, hoe gaan we daar mee om’ van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving. De onderzoekers spraken met docenten van de hogescholen Utrecht, Amsterdam, Den Haag Rotterdam en met studenten van Hogeschool Utrecht. ‘De docenten hebben niet geleerd hoe ze met dit soort kwesties om moeten gaan. De angst om buiten hun rol van docent te vallen of om het verwijt te krijgen dat ze discrimineren is groot’, zegt onderzoekster Ikram Taouanza. Hier moeten we iets mee, zeiden de docenten. Maar in welke vorm en hoe? Dat is de grote vraag.’

Echt onderwijs helpt tegen nepnieuws

Echt onderwijs helpt tegen nepnieuws

Nepnieuws is van alle tijden. Begin jaren zeventig ging het bericht rond dat Paul McCartney overleden zou zijn. Nu gaat het gerucht over DJ Tiësto. In de strijd tegen nepnieuws (en alternatieve feiten) onderwijzen scholen digitale geletterdheid. Maar jongeren hebben meer aan Nederlands, geschiedenis en wiskunde, zegt leraar, lerarenopleider en publicist Ton van Haperen in dagblad NRC. Algemene vorming voedt kinderen namelijk op tot kritische burgers. Door het gedisciplineerd aanwenden van kennis begrijpen kinderen de wereld om hen heen steeds een beetje beter. In tijden van verandering is juist de constante van die vakaanpak cruciaal.

Eén op de negen leraren vermijdt gevoelige onderwerpen

Eén op de negen leraren vermijdt gevoelige onderwerpen

In een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek zegt 11 procent van de leraren op middelbare scholen dat ze maatschappelijk gevoelige onderwerpen niet meer kunnen bespreken. Het gaat om onderwerpen als: terrorisme, homoseksualiteit, het slavernijverleden en de politieke situatie in Turkije en Rusland. Docenten die gevoelige onderwerpen niet meer behandelen, wijzen vooral op de toegenomen tegenstelling die wordt ervaren tussen westerse en niet-westerse normen en waarden.

Tweedeling in onderwijs toegenomen

Tweedeling in onderwijs toegenomen

Staatssecretaris Sander Dekker constateert, dat de zogenaamde ‘kansenongelijkheid’ in het onderwijs het afgelopen jaar opnieuw is toegenomen. Hierover heeft hij de Tweede Kamer ingelicht. In een naar de Kamer meegestuurd onderzoeksrapport van de Inspectie van het onderwijs staat dat kinderen van laagopgeleide ouders structureel een lager schooladvies krijgen dan kinderen met ouders die mavo of meer deden. De Tweede Kamer praat maandag 30 januari 2017  over de kansenongelijkheid in het onderwijs. Het nieuws van de tweedeling in het onderwijs komt boven op een inspectierapport van afgelopen voorjaar, dat wees op de toenemende ongelijkheid in kansen in het onderwijs.