Bijzonder onderwijs vormt geen belemmering voor integratie

Bijzonder onderwijs vormt geen belemmering voor integratie

Orthodoxe scholen zijn wel degelijk in staat om leerlingen de burgerschapsvorming te bieden, die nodig is om volwaardig te participeren in de samenleving, zegt universitair docent godsdienstpedagogiek dr. Gerdien Bertram-Troost. Bertram-Troost baseert zich hierbij op het pleidooi van de Engelse filosoof Kenneth Strike  voor de rol en het belang van persoonlijke levensconcepties. Hij stelt dat de publieke moraal en diverse omvattende levens­concepties niet los staan van elkaar, maar zich juist in interactie met elkaar ontwikkelen . Zo geredeneerd is het voor de publieke moraal juist belangrijk om diverse levensopvattingen toe te laten in het publieke debat over ons samenleven: gelovigen kunnen júíst door hun levensopvatting in te brengen een bijdrage leveren aan de inrichting van de publieke samenleving. Om dit op een passende wijze te doen, dienen burgers over „dialogische competenties” te beschikken. Deze dienen binnen de context van opvoeding en onderwijs geleerd te worden.