Agenda

De landelijke studiedag voor docenten geschiedenis wordt georganiseerd door VNG op vrijdag 9 maart. Op deze dag geef ik een pitch en een workshop. Mijn workshop heet ‘Zonder wrijving geen glans’. Inschrijven kan via de website van VNG.

Op maandag 19 maart geef ik een lezing voor de studenten van de Lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.

Op zaterdag 26 mei verzorg ik samen met Annemarie Nuwenhoud een workshop over interculturele communicatie op de conferentie ‘Buitenschools leren en oefenen’ van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal.