Aan dit onderwijs heb ik niks

Aan dit onderwijs heb ik niks

Merle van Lier is scholier en zit in haar examenjaar aan een tweetalig vwo. Ze vindt dat er veel mis is met de Nederlandse middelbare school en heeft niet het idee dat leerlingen goed worden voorbereid op hun leven na de middelbare school. Ook ontbreekt het aan vakken waarin je over basale zaken leert, die volwassenen geacht worden te begrijpen (burgerschap), is de studiedruk abnormaal hoog en is er geen overeenstemming tussen de vakken. Van Lier stelt dan ook voor om dit probleem niet aan de volgende generatie over te laten.